Micropipet AHN
Tủ lạnh bảo quản KIRSCH

Medical Equipments

Ly tâm HERMLE
Micropipet METTLER TOLEDO RAININ

Consumable - Chemical

Thiết bị Thí nghiệm BENCHMARK
Cân điện tử KERN
Thiết bị đo lường KERN