Hóa chất - Chất chuẩn

Hóa chất - Chất chuẩn

Hiển thị 1–12 trong 22 sản phẩm

Hiển thị 1–12 trong 22 sản phẩm

Hiển thị:
Thương hiệu
Rated 0 out of 5

Dung dịch chuẩn độ dẫn điện 1.3 uS/cm Mettler Toledo 30090847 Mã hàng: 30090847 Hãng: METTLER TOLEDO –  Thụy Sỹ Đặc điểm Dung dịch chuẩn độ dẫn điện 1.3 uS/cm Mettler Toledo 30090847 dùng trong phòng thí nghiệm. Thông số: độ dẫn. Mục đích: hiệu chuẩn / kiểm định. Quy cách: Chai 250 ml,

Rated 0 out of 5

Dung dịch chuẩn độ dẫn điện 10 uS/cm Mettler Toledo 51300169 Mã hàng: 51300169 Hãng: METTLER TOLEDO –  Thụy Sỹ Đặc điểm Dung dịch chuẩn độ dẫn điện 10 uS/cm Mettler Toledo 51300169 dùng trong phòng thí nghiệm. Thông số: độ dẫn. Mục đích: hiệu chuẩn / kiểm định. Quy cách: Chai 250 ml.

Rated 0 out of 5

Dung dịch chuẩn độ dẫn điện 12.88 mS/cm Mettler Toledo 51350094 _ 51350098 _ 51302050 Mã hàng: 51350094 ; 51350098 ; 51302050 Hãng: METTLER TOLEDO –  Thụy Sỹ Đặc điểm Dung dịch chuẩn độ dẫn điện 12.88 mS/cm 51350094 ; 51350098 ; 51302050 dùng trong phòng thí nghiệm. Thông số: độ dẫn. Mục đích: hiệu chuẩn / kiểm [...]

Rated 0 out of 5

Dung dịch chuẩn độ dẫn điện 1413 uS/cm Mettler Toledo 51350092 _ 51350096 _ 51302049 Mã hàng: 51350092 ; 51350096 ; 51302049 Hãng: METTLER TOLEDO –  Thụy Sỹ Đặc điểm Dung dịch chuẩn độ dẫn điện 1413 uS/cm 51350092 ; 51350096 ; 51302049 dùng trong phòng thí nghiệm. Thông số: độ dẫn. Mục đích: hiệu [...]

Rated 0 out of 5

Dung dịch chuẩn độ dẫn điện 5 uS/cm Mettler Toledo 30094617 Mã hàng: 30094617 Hãng: METTLER TOLEDO –  Thụy Sỹ Đặc điểm Dung dịch chuẩn độ dẫn điện 5 uS/cm Mettler Toledo 30094617 dùng trong phòng thí nghiệm. Thông số: độ dẫn. Mục đích: hiệu chuẩn / kiểm định. Quy cách: Chai 250 ml,

Rated 0 out of 5

Dung dịch chuẩn độ dẫn điện 500 uS/cm Mettler Toledo 51300170 Mã hàng: 51300170 Hãng: METTLER TOLEDO –  Thụy Sỹ Đặc điểm Dung dịch chuẩn độ dẫn điện 500 uS/cm Mettler Toledo 51300170 dùng trong phòng thí nghiệm. Thông số: độ dẫn. Mục đích: hiệu chuẩn / kiểm định. Quy cách: Chai 250 ml.

Rated 0 out of 5

Dung dịch chuẩn độ dẫn điện 84 uS/cm Mettler Toledo 51302153 Mã hàng: 51302153 Hãng: METTLER TOLEDO –  Thụy Sỹ Đặc điểm Dung dịch chuẩn độ dẫn điện 84 uS/cm Mettler Toledo 51302153 dùng trong phòng thí nghiệm. Thông số: độ dẫn. Mục đích: hiệu chuẩn / kiểm định. Quy cách: Chai 250 ml.

Rated 0 out of 5

Dung dịch chuẩn pH 10.00 Mettler Toledo 51350010 _ 51350024 _ 51302079 Mã hàng: 51350010 ; 51350024 ; 51302079 Hãng: METTLER TOLEDO –  Thụy Sỹ Đặc điểm Dung dịch chuẩn pH 10.00 Mettler Toledo 51350010 ; 51350024 ; 51302079 là loại Technical Buffer. Mục đich sử dụng: hiệu chuẩn / kiểm định. Giá trị: pH 10.00. [...]

Rated 0 out of 5

Dung dịch chuẩn pH 11.00 Mettler Toledo 51350012 _ 51350026 _ 30111135 Mã hàng: 51350012 ; 51350026 ; 30111135 Hãng: METTLER TOLEDO –  Thụy Sỹ Đặc điểm Dung dịch chuẩn pH 11.00 Mettler Toledo 51350012 ; 51350026 ; 30111135 là loại Technical Buffer. Mục đich sử dụng: hiệu chuẩn / kiểm định. Giá trị: pH [...]

Rated 0 out of 5

Dung dịch chuẩn pH 2.00 Mettler Toledo 51350002 _ 51350016 _ 30111134 Mã hàng: 51350002 ; 51350016 ; 30111134 Hãng: METTLER TOLEDO –  Thụy Sỹ Đặc điểm Dung dịch chuẩn pH 2.00 Mettler Toledo 51350002 ; 51350016 ; 30111134 là loại Technical Buffer. Mục đich sử dụng: hiệu chuẩn / kiểm định. Giá trị: pH 2.00. [...]

Rated 0 out of 5

Dung dịch chuẩn pH 4.01 Mettler Toledo 51350004 _ 51350018 _ 51302069 Mã hàng: 51350004 ; 51350018 ; 51302069 Hãng: METTLER TOLEDO –  Thụy Sỹ Đặc điểm Dung dịch chuẩn pH 4.01 Mettler Toledo 51350004 ; 51350018 ; 51302069 là loại Technical Buffer. Mục đich sử dụng: hiệu chuẩn / kiểm định. Giá trị: pH 4.01. [...]

Rated 0 out of 5

Dung dịch chuẩn pH 7.00 Mettler Toledo 51350006 _ 51350020 _ 51302047 Mã hàng: 51350006 ; 51350020 ; 51302047 Hãng: METTLER TOLEDO –  Thụy Sỹ Đặc điểm Dung dịch chuẩn pH 7.00 Mettler Toledo 51350006 ; 51350020 ; 51302047 là loại Technical Buffer. Mục đich sử dụng: hiệu chuẩn / kiểm định. Giá trị: pH 7.00. [...]

error: Content is protected !!