Máy đo lực

Thiết bị Đo lường Máy đo lực

Hiển thị 1–12 trong 26 sản phẩm

Hiển thị 1–12 trong 26 sản phẩm

Hiển thị:
Thương hiệu
Rated 0 out of 5

Máy đo lực kéo nén SAUTER TVM 10KN120N (10.000 N) Model: TVM 10KN120N Hãng: SAUTER (thuộc KERN & Sohn) – Đức Máy đo lực kéo nén SAUTER TVM 10KN120N là máy đo lực kéo 2 cột, hiển thị điện tử hiện số. Máy sử dụng motor điện tử, không cần cột hướng dẫn. Hiển thị [...]

Rated 0 out of 5

Máy đo lực kéo nén SAUTER TVM 20KN120N (20.000 N) Model: TVM 20KN120N Hãng: SAUTER (thuộc KERN & Sohn) – Đức Máy đo lực kéo nén SAUTER TVM 20KN120N là máy đo lực kéo 2 cột, hiển thị điện tử hiện số. Máy sử dụng motor điện tử, không cần cột hướng dẫn. Hiển thị [...]

Rated 0 out of 5

Máy đo lực kéo nén SAUTER TVM 5000N230N (5.000 N) Model: TVM 5000N230N Hãng: SAUTER (thuộc KERN & Sohn) – Đức Máy đo lực kéo nén SAUTER TVM 5000N230N là máy đo lực kéo 2 cột, hiển thị điện tử hiện số. Máy sử dụng motor điện tử, không cần cột hướng dẫn. Hiển thị tốc [...]

Rated 0 out of 5

Máy đo lực kéo nén SAUTER TVM 5000N230NL (5.000 N) Model: TVM 5000N230NL Hãng: SAUTER (thuộc KERN & Sohn) – Đức Máy đo lực kéo nén SAUTER TVM 5000N230NL là máy đo lực kéo 2 cột, hiển thị điện tử hiện số. Máy sử dụng motor điện tử, không cần cột hướng dẫn. Hiển thị tốc [...]

Rated 0 out of 5

Máy đo lực kéo nén SAUTER TVO 1000N500S (1.000 N) Model: TVO 1000N500S Hãng: SAUTER (thuộc KERN & Sohn) – Đức Máy đo lực kéo nén SAUTER TVO 1000N500S hiển thị điện tử hiện số. Máy sử dụng motor bước, có các ưu điểm sau:               + Tốc độ không [...]

Rated 0 out of 5

Máy đo lực kéo nén SAUTER TVO 2000N500S (2.000 N) Model: TVO 2000N500S Hãng: SAUTER (thuộc KERN & Sohn) – Đức Máy đo lực kéo nén SAUTER TVO 2000N500S hiển thị điện tử hiện số. Máy sử dụng motor bước, có các ưu điểm sau:               + Tốc độ không [...]

Rated 0 out of 5

Máy đo lực kéo nén SAUTER TVO 500N500S (500 N) Model: TVO 500N500S Hãng: SAUTER (thuộc KERN & Sohn) – Đức Máy đo lực kéo nén SAUTER TVO 500N500S hiển thị điện tử hiện số. Máy sử dụng motor bước, có các ưu điểm sau:               + Tốc độ không [...]

Rated 0 out of 5

Máy đo lực kéo nén SAUTER TVS 10KN100 (10.000 N) Model: TVS 10KN100 Hãng: SAUTER (thuộc KERN & Sohn) – Đức Máy đo lực kéo nén SAUTER TVS 10KN100 là máy đo lực kéo nén 2 cột, hiển thị điện tử hiện số. Máy sử dụng motor bước, có các ưu điểm sau:      [...]

Rated 0 out of 5

Máy đo lực kéo nén SAUTER TVS 20KN100 (20.000 N) Model: TVS 20KN100 Hãng: SAUTER (thuộc KERN & Sohn) – Đức Máy đo lực kéo nén SAUTER TVS 20KN100 là máy đo lực kéo nén 2 cột, hiển thị điện tử hiện số. Máy sử dụng motor bước, có các ưu điểm sau:      [...]

Rated 0 out of 5

Máy đo lực kéo nén SAUTER TVS 5000N240 (5.000 N) Model: TVS 5000N240 Hãng: SAUTER (thuộc KERN & Sohn) – Đức Máy đo lực kéo nén SAUTER TVS 5000N240 là máy đo lực kéo nén 2 cột, hiển thị điện tử hiện số. Máy sử dụng motor bước, có các ưu điểm sau:      [...]

Rated 0 out of 5

Máy đo lực kéo nén SAUTER TVS 50KN80 (50.000 N) Model: TVS 50KN80 Hãng: SAUTER (thuộc KERN & Sohn) – Đức Máy đo lực kéo nén SAUTER TVS 50KN80 là máy đo lực kéo nén 2 cột, hiển thị điện tử hiện số. Máy sử dụng motor bước, có các ưu điểm sau:        [...]

Rated 0 out of 5

Máy đo lực SAUTER FH 10 (10 N / 0.005 N) Model: FH 10 Hãng: SAUTER (thuộc KERN & Sohn) – Đức Đặc điểm Máy đo lực SAUTER FH 10 là loại điện tử hiện số, cảm biến gẵn sẵn trong máy. Màn hình xoay, có đèn nền. Giao diện truyền dữ liệu: RS 232. [...]

error: Content is protected !!