Cân kỹ thuật 2 số lẻ

Thiết bị Thí nghiệm Cân điện tử Cân kỹ thuật 2 số lẻ

Hiển thị tất cả 12 sản phẩm

Hiển thị tất cả 12 sản phẩm

Hiển thị:
Thương hiệu
Rated 0 out of 5

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 1000 g KERN PCB 1000-2 Model: PCB 1000-2 Hãng: KERN & Sohn – Đức Cân kỹ thuật 2 số lẻ KERN PCB 1000-2 là cân chuẩn ngoại. Khả năng cân tối đa: 1000 g. Độ chính xác: 0.01 g. Màn hình hiển thị LCD. Đĩa cân lớn bằng thép [...]

Rated 0 out of 5

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 1200 g KERN KB 1200-2N Model: KB 1200-2N Hãng: KERN & Sohn- Đức Cân kỹ thuật 2 số lẻ KERN KB 1200-2N là cân chuẩn ngoại. Khả năng cân tối đa: 1200 g. Độ chính xác: 0.01 g. Đĩa cân bằng thép không rỉ, kích thước 130 x 130 [...]

Rated 0 out of 5

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 200 g KERN EMB 200-2 Model: EMB 200-2 Hãng: KERN & Sohn – Đức Cân kỹ thuật 2 số lẻ KERN EMB 200-2 là cân chuẩn ngoại. Khả năng cân tối đa: 200 g. Độ chính xác: 0.01 g. Độ lặp lại: 0.01 g. Độ tuyến tính: ±0.02 g. [...]

Rated 0 out of 5

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 2000 g KERN KB 2000-2N Model: KB 2000-2N Hãng: KERN & Sohn- Đức Cân kỹ thuật 2 số lẻ KERN KB 2000-2N là cân chuẩn ngoại. Khả năng cân tối đa: 2000 g. Độ chính xác: 0.01 g. Đĩa cân bằng thép không rỉ, kích thước 130 x 130 [...]

Rated 0 out of 5

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 2400 g KERN KB 2400-2N Model: KB 2400-2N Hãng: KERN & Sohn- Đức Cân kỹ thuật 2 số lẻ KERN KB 2400-2N là cân chuẩn ngoại. Khả năng cân tối đa: 2400 g. Độ chính xác: 0.01 g. Đĩa cân bằng thép không rỉ, kích thước 130 x 130 [...]

Rated 0 out of 5

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 2500 g KERN PCB 2500-2 Model: PCB 2500-2 Hãng: KERN & Sohn- Đức Cân kỹ thuật 2 số lẻ KERN PCB 2500-2 là cân chuẩn ngoại. Khả năng cân tối đa: 2500 g. Độ chính xác: 0.01 g. Đĩa cân bằng thép không rỉ, kích thước: 130 x 130 [...]

Rated 0 out of 5

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 3500 g KERN PCB 3500-2 Model: PCB 3500-2 Hãng: KERN & Sohn – Đức Cân kỹ thuật 2 số lẻ 3500 g KERN PCB 3500-2 là cân chuẩn ngoại. Khả năng cân tối đa: 3500 g. Độ chính xác: 0.01 g. Đĩa cân bằng thép không rỉ, kích thước: [...]

Rated 0 out of 5

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 3600 g KERN KB 3600-2N Model: KB 3600-2N Hãng: KERN & Sohn – Đức Cân kỹ thuật 2 số lẻ KERN KB 3600-2N là cân chuẩn ngoại. Khả năng cân tối đa: 3600 g. Độ chính xác: 0.01 g. Màn hình hiển thị LCD. Đĩa cân lớn bằng thép [...]

Rated 0 out of 5

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 400 g KERN 440-35N Model: 440-35N Hãng: KERN & Sohn – Đức Cân kỹ thuật 2 số lẻ KERN 440-35N là cân chuẩn ngoại. Khả năng cân tối đa: 400 g. Độ chính xác: 0.01 g. Đĩa cân bằng thép không rỉ, Ø 105 mm. Hiển thị trên màn [...]

Rated 0 out of 5

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 4200 g KERN EW 4200-2NM Model: EW 4200-2NM Hãng: KERN & Sohn – Đức Cân kỹ thuật 2 số lẻ KERN EW 4200-2NM là cân chuẩn ngoại. Khả năng cân tối đa: 4200 g. Độ chính xác: 0.01 g. Độ tuyến tính: ±0.02 g. Thời gian ổn định nhanh, [...]

Rated 0 out of 5

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 600 g KERN EMB 600-2 Model: EMB 600-2 Hãng: KERN & Sohn – Đức Cân kỹ thuật 2 số lẻ KERN EMB 600-2 là cân chuẩn ngoại. Khả năng cân tối đa: 600 g. Độ chính xác: 0.01 g. Độ lặp lại: 0.01 g. Độ tuyến tính: ±0.03 g. [...]

Rated 0 out of 5

Cân kỹ thuật 2 số lẻ 650 g KERN KB 650-2N Model: KB 650-2N Hãng: KERN & Sohn – Đức Cân kỹ thuật 2 số lẻ KERN KB 650-2N là cân chuẩn ngoại. Khả năng cân tối đa: 650 g. Độ chính xác: 0.01 g. Đĩa cân bằng thép không rỉ, kích thước 130 x [...]

error: Content is protected !!