Cân sấy ẩm

Thiết bị Thí nghiệm Cân điện tử Cân sấy ẩm

Hiển thị tất cả 4 sản phẩm

Hiển thị tất cả 4 sản phẩm

Hiển thị:
Thương hiệu
Rated 0 out of 5

Cân sấy ẩm KERN DAB 100-3 Model: DAB 100-3 Hãng: KERN & Sohn – Đức Cân sấy ẩm KERN DAB 100-3 có khả năng cân tối đa: 110 g. Độ chính xác: 0.001 g hoặc 0.01 %. Độ lặp lại (mẫu 10 g): 0.02 %. Hiển thị các kết quả khi chức năng sấy hoạt [...]

Rated 0 out of 5

Cân sấy ẩm KERN DAB 200-2 Model: DAB 200-2 Hãng: KERN & Sohn – Đức Cân sấy ẩm KERN DAB 200-2 có khả năng cân tối đa: 200 g. Độ chính xác: 0.01 g hoặc 0.05 %. Độ lặp lại (mẫu 10 g): 0.3 %. Hiển thị các kết quả khi chức năng sấy hoạt [...]

Rated 0 out of 5

Cân sấy ẩm KERN DBS 60-3 Model: DBS 60-3 Hãng: KERN & Sohn – Đức Cân sấy ẩm KERN DBS 60-3 có khả năng cân tối đa: 60 g. Độ chính xác: 0.001 g hoặc 0.01 %. Độ lặp lại: 0.15 % (mẫu 2 g) ; 0.02 % (mẫu 10 g). Hiển thị các kết [...]

Rated 0 out of 5

Cân sấy ẩm KERN DLB 160-3A Model: DLB 160-3A Hãng: KERN & Sohn – Đức Cân sấy ẩm KERN DLB 160-3A có khả năng cân tối đa: 160 g. Độ chính xác: 0.001 g hoặc 0.01 %. Độ lặp lại: 0.05 % (mẫu 10 g). Hiển thị các kết quả khi chức năng sấy hoạt [...]

error: Content is protected !!