Dụng cụ hút mẫu Dispenser

Thiết bị Thí nghiệm Dụng cụ hút mẫu định lượng Dụng cụ hút mẫu Dispenser

Hiển thị tất cả 9 sản phẩm

Hiển thị tất cả 9 sản phẩm

Hiển thị:
Thương hiệu
Rated 0 out of 5

Dụng cụ hút mẫu Dispenser 0.25-2.5 ml AHN myDpette Model: myDpette (Mã hàng: 8-700-00-0) Hãng: AHN Biotechnologie – Đức Dụng cụ hút mẫu Dispenser AHN myDpette được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 8655, CE,… Cơ chế piston độc nhất: piston và thân hình trụ có thể làm sạch [...]

Rated 0 out of 5

Dụng cụ hút mẫu Dispenser 0.5-5 ml AHN myDpette Model: myDpette (Mã hàng: 8-701-00-0) Hãng: AHN Biotechnologie – Đức Dụng cụ hút mẫu Dispenser AHN myDpette được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 8655, CE,… Cơ chế piston độc nhất: piston và thân hình trụ có thể làm sạch [...]

Rated 0 out of 5

Dụng cụ hút mẫu Dispenser 0.5-5 ml Mettler Toledo RAININ DX-5 (Disp-X) Model: DX-5 (Disp-X) (Mã hàng: 30373527) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Dụng cụ hút mẫu Dispenser Mettler Toledo RAININ DX-5 có khả năng tương thích với hóa chất vượt trội. Các đặc tính an toàn ngăn chặn việc vô tình phân phối/tràn [...]

Rated 0 out of 5

Dụng cụ hút mẫu Dispenser 1-10 ml AHN myDpette Model: myDpette (Mã hàng: 8-702-00-0) Hãng: AHN Biotechnologie – Đức Dụng cụ hút mẫu Dispenser AHN myDpette được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 8655, CE,… Cơ chế piston độc nhất: piston và thân hình trụ có thể làm sạch [...]

Rated 0 out of 5

Dụng cụ hút mẫu Dispenser 1-10 ml Mettler Toledo RAININ DX-10 (Disp-X) Model: DX-10 (Disp-X) (Mã hàng: 30373528) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Dụng cụ hút mẫu Dispenser Mettler Toledo RAININ DX-10 có khả năng tương thích với hóa chất vượt trội. Các đặc tính an toàn ngăn chặn việc vô tình phân phối/tràn [...]

Rated 0 out of 5

Dụng cụ hút mẫu Dispenser 2.5-25 ml AHN myDpette Model: myDpette (Mã hàng: 8-703-00-0) Hãng: AHN Biotechnologie – Đức Dụng cụ hút mẫu Dispenser AHN myDpette được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 8655, CE,… Cơ chế piston độc nhất: piston và thân hình trụ có thể làm sạch [...]

Rated 0 out of 5

Dụng cụ hút mẫu Dispenser 2.5-25 ml Mettler Toldedo RAININ DX-25 (Disp-X) Model: DX-25 (Disp-X) (Mã hàng: 30373529) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Dụng cụ hút mẫu Dispenser Mettler Toledo RAININ DX-25 có khả năng tương thích với hóa chất vượt trội. Các đặc tính an toàn ngăn chặn việc vô tình phân phối/tràn [...]

Rated 0 out of 5

Dụng cụ hút mẫu Dispenser 5-50 ml AHN myDpette Model: myDpette (Mã hàng: 8-704-00-0) Hãng: AHN Biotechnologie – Đức Dụng cụ hút mẫu Dispenser AHN myDpette được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 8655, CE,… Cơ chế piston độc nhất: piston và thân hình trụ có thể làm sạch [...]

Rated 0 out of 5

Dụng cụ hút mẫu Dispenser 5-50 ml Mettler Toledo RAININ DX-50 (Disp-X) Model: DX-50 (Disp-X) (Mã hàng: 30373750) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Dụng cụ hút mẫu Dispenser Mettler Toledo RAININ DX-50 có khả năng tương thích với hóa chất vượt trội. Các đặc tính an toàn ngăn chặn việc vô tình phân phối/tràn [...]

error: Content is protected !!