Micropipet cơ

Thiết bị Thí nghiệm Dụng cụ hút mẫu định lượng Micropipet cơ

Hiển thị 1–12 trong 95 sản phẩm

Hiển thị 1–12 trong 95 sản phẩm

Hiển thị:
Thương hiệu
Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2 ul Mettler Toledo RAININ L-2PL Model: L-2PL (Mã hàng: 30231225) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Micropipet cơ 1 kênh Mettler Toledo RAININ L-2PL là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2 ul Mettler Toledo RAININ L-2XLS+ Model: L-2XLS+ (Mã hàng: 17014393) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Micropipet cơ 1 kênh Mettler Toledo RAININ L-2XLS+ là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2 ul Mettler Toledo RAININ SL-2PL Model: SL-2PL (Mã hàng: 30231217) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Micropipet cơ 1 kênh Mettler Toledo RAININ SL-2PL là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2 ul Mettler Toledo RAININ SL-2XLS+ Model: SL-2XLS+ (Mã hàng: 17014413) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Micropipet cơ 1 kênh Mettler Toledo RAININ SL-2XLS+ là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2.5 ul AHN myPette Pro Model: myPette Pro (Mã hàng: 8-100-30-9) Hãng: AHN Biotechnologie – Đức Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2.5 ul AHN myPette Pro là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2.5 ul AHN Pipet4u Pro Model: Pipet4u Pro (Mã hàng: 8-100-20-9) Hãng: AHN Biotechnologie – Đức Micropipet cơ 1 kênh AHN Pipet4u Pro là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-10 ul AHN myPette Pro Model: myPette Pro (Mã hàng: 8-101-30-9) Hãng: AHN Biotechnologie – Đức Micropipet cơ 1 kênh 0.5-10 ul AHN myPette Pro là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-10 ul AHN Pipet4u Pro Model: Pipet4u Pro (Mã hàng: 8-101-20-9) Hãng: AHN Biotechnologie – Đức Micropipet cơ 1 kênh AHN Pipet4u Pro là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-10 ul METTLER TOLEDO RAININ L-10PL Model: L-10PL (Mã hàng: 30231226) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Micropipet cơ 1 kênh Mettler Toledo RAININ L-10PL là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-10 ul Mettler Toledo RAININ L-10XLS+ Model: L-10XLS+ (Mã hàng: 17014388) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Micropipet cơ 1 kênh Mettler Toledo RAININ L-10XLS+ là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-10 ul Mettler Toledo RAININ SL-10PL Model: SL-10PL (Mã hàng: 30231218) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Micropipet cơ 1 kênh Mettler Toledo RAININ SL-10PL là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-10 ul Mettler Toledo RAININ SL-10XLS+ Model: SL-10XLS+ (Mã hàng: 17014409) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Micropipet cơ 1 kênh Mettler Toledo RAININ SL-10XLS+ là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

error: Content is protected !!