Micropipet

Thiết bị Thí nghiệm Dụng cụ hút mẫu định lượng Micropipet

Hiển thị 1–12 của 61 kết quả

Hiển thị 1–12 của 61 kết quả

Hiển thị:
Thương hiệu

Dụng cụ hút mẫu định lượng

Đầu treo micropipet METTLER TOLEDO RAININ HU-A3

Được xếp hạng 0 5 sao

Đầu treo micropipet METTLER TOLEDO RAININ HU-A3 Model: HU-A3 (Mã hàng: 17006638) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Đầu treo giúp hỗ trợ gắn micropipet điện tử, micropipet đa kênh vào Giá treo CR-7 hoặc Đầu treo HU-M3 / HU-S3. Cấu tạo: bằng nhựa trắng. Cung cấp: Bộ 3 cái.     

Dụng cụ hút mẫu định lượng

Đầu treo micropipet METTLER TOLEDO RAININ HU-M3

Được xếp hạng 0 5 sao

Đầu treo micropipet METTLER TOLEDO RAININ HU-M3 Model: HU-M3 (Mã hàng: 17003024) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Đầu treo có thể gắn di động vào bề mặt kim loại (nhờ nam châm) hoặc cố định vào bề mặt khác (bằng keo dính). Cấu tạo: bằng nhựa trắng. Cung cấp: Bộ 3 cái.     

Dụng cụ hút mẫu định lượng

Giá treo micropipet METTLER TOLEDO RAININ CR-7

Được xếp hạng 0 5 sao

Giá treo micropipet METTLER TOLEDO RAININ CR-7 Model: CR-7 (Mã hàng: 17001255) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Giá treo dạng xoay tròn. Cấu tạo: bằng nhựa trắng. Số lượng micropipet tối đa (cho loại cơ đơn kênh và đa kênh): 07 cái.     

Dụng cụ hút mẫu định lượng

Giá treo micropipet METTLER TOLEDO RAININ HU-S3

Được xếp hạng 0 5 sao

Giá treo micropipet METTLER TOLEDO RAININ HU-S3 Model: HU-S3 (Mã hàng: 17004992) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Giá treo gồm 3 đầu treo gắn trên khung kim loại.     

Dụng cụ hút mẫu định lượng

Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2 ul METTLER TOLEDO RAININ L-2PL

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2 ul METTLER TOLEDO RAININ L-2PL Model: L-2PL (Mã hàng: 30231225) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.1 – 2 ul. Bước tăng cài đặt: 0.002 ul. Sử dụng đầu tip LTS chính hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ, cho lực ấn và đẩy đầu tip rất nhẹ, [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2 ul METTLER TOLEDO RAININ L-2XLS+ Model: L-2XLS+ (Mã hàng: 17014393) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.1 – 2 ul. Bước tăng cài đặt: 0.002 ul. Sử dụng đầu tip LTS chính hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ, cho lực ấn và đẩy đầu tip rất nhẹ, [...]

Dụng cụ hút mẫu định lượng

Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2 ul METTLER TOLEDO RAININ SL-2PL

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2 ul METTLER TOLEDO RAININ SL-2PL Model: SL-2PL (Mã hàng: 30231217) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.1 – 2 ul. Bước tăng cài đặt: 0.002 ul. Sử dụng đầu tip phổ thông của hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ hoặc các hãng vật tư phổ biến trên [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2 ul METTLER TOLEDO RAININ SL-2XLS+ Model: SL-2XLS+ (Mã hàng: 17014413) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.1 – 2 ul. Bước tăng cài đặt: 0.002 ul. Sử dụng đầu tip phổ thông của hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ hoặc các hãng vật tư phổ biến trên [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-10 ul METTLER TOLEDO RAININ L-10PL Model: L-10PL (Mã hàng: 30231226) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.5 – 10 ul. Bước tăng cài đặt: 0.02 ul. Sử dụng đầu tip LTS chính hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ. cho lực ấn và đẩy đầu tip rất nhẹ, [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-10 ul METTLER TOLEDO RAININ L-10XLS+ Model: L-10XLS+ (Mã hàng: 17014388) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.5 – 10 ul. Bước tăng cài đặt: 0.02 ul. Sử dụng đầu tip LTS chính hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ cho lực ấn và đẩy đầu tip rất nhẹ, [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-10 ul METTLER TOLEDO RAININ SL-10PL Model: SL-10PL (Mã hàng: 30231218) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.5 – 10 ul. Bước tăng cài đặt: 0.02 ul. Sử dụng đầu tip phổ thông của hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ hoặc các hãng vật tư phổ biến trên [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-10 ul METTLER TOLEDO RAININ SL-10XLS+ Model: SL-10XLS+ (Mã hàng: 17014409) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.5 – 10 ul. Bước tăng cài đặt: 0.02 ul. Sử dụng đầu tip phổ thông của hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ hoặc các hãng vật tư phổ biến trên [...]

error: Content is protected !!