Giá đỡ Micropipet

Thiết bị Thí nghiệm Dụng cụ hút mẫu định lượng Micropipet Giá đỡ Micropipet

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Hiển thị:
Thương hiệu

Dụng cụ hút mẫu định lượng

Đầu treo micropipet METTLER TOLEDO RAININ HU-A3

Được xếp hạng 0 5 sao

Đầu treo micropipet METTLER TOLEDO RAININ HU-A3 Model: HU-A3 (Mã hàng: 17006638) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Đầu treo giúp hỗ trợ gắn micropipet điện tử, micropipet đa kênh vào Giá treo CR-7 hoặc Đầu treo HU-M3 / HU-S3. Cấu tạo: bằng nhựa trắng. Cung cấp: Bộ 3 cái.     

Dụng cụ hút mẫu định lượng

Đầu treo micropipet METTLER TOLEDO RAININ HU-M3

Được xếp hạng 0 5 sao

Đầu treo micropipet METTLER TOLEDO RAININ HU-M3 Model: HU-M3 (Mã hàng: 17003024) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Đầu treo có thể gắn di động vào bề mặt kim loại (nhờ nam châm) hoặc cố định vào bề mặt khác (bằng keo dính). Cấu tạo: bằng nhựa trắng. Cung cấp: Bộ 3 cái.     

Dụng cụ hút mẫu định lượng

Giá treo micropipet METTLER TOLEDO RAININ CR-7

Được xếp hạng 0 5 sao

Giá treo micropipet METTLER TOLEDO RAININ CR-7 Model: CR-7 (Mã hàng: 17001255) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Giá treo dạng xoay tròn. Cấu tạo: bằng nhựa trắng. Số lượng micropipet tối đa (cho loại cơ đơn kênh và đa kênh): 07 cái.     

Dụng cụ hút mẫu định lượng

Giá treo micropipet METTLER TOLEDO RAININ HU-S3

Được xếp hạng 0 5 sao

Giá treo micropipet METTLER TOLEDO RAININ HU-S3 Model: HU-S3 (Mã hàng: 17004992) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Giá treo gồm 3 đầu treo gắn trên khung kim loại.     

error: Content is protected !!