Micropipet cơ

Thiết bị Thí nghiệm Dụng cụ hút mẫu định lượng Micropipet cơ Page 2

Hiển thị 13–24 trong 95 sản phẩm

Hiển thị 13–24 trong 95 sản phẩm

Hiển thị:
Thương hiệu
Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-5 ml AHN myPette Pro Model: myPette Pro (Mã hàng: 8-107-30-9) Hãng: AHN Biotechnologie – Đức Micropipet cơ 1 kênh 0.5-5 ml AHN myPette Pro là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-5 ml AHN Pipet4u Pro Model: Pipet4u Pro (Mã hàng: 8-107-20-9) Hãng: AHN Biotechnologie – Đức Micropipet cơ 1 kênh AHN Pipet4u Pro là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-5 ml Mettler Toledo RAININ L-5000PL Model: L-5000PL (Mã hàng: 30231231) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Micropipet cơ 1 kênh Mettler Toledo RAININ L-5000PL là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-5 ml Mettler Toledo RAININ L-5000XLS Model: L-5000XLS (Mã hàng: 17011790) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Micropipet cơ 1 kênh Mettler Toledo RAININ L-5000XLS là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-5 ml Mettler Toledo RAININ SL-5000PL Model: SL-5000PL (Mã hàng: 30231223) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Micropipet cơ 1 kênh Mettler Toledo RAININ SL-5000PL là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-5 ml Mettler Toledo RAININ SL-5000XLS Model: SL-5000XLS (Mã hàng: 17011801) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Micropipet cơ 1 kênh Mettler Toledo RAININ SL-5000XLS là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 1-10 ml AHN myPette Pro Model: myPette Pro (Mã hàng: 8-108-30-9) Hãng: AHN Biotechnologie – Đức Micropipet cơ 1 kênh 1-10 ml AHN myPette Pro là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 1-10 ml Mettler Toledo RAININ L-10MLPL Model: L-10MLPL (Mã hàng: 30231232) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Micropipet cơ 1 kênh Mettler Toledo RAININ L-10MLPL là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 1-10 ml Mettler Toledo RAININ L-10MLXLS Model: L-10MLXLS (Mã hàng: 17011783) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Micropipet cơ 1 kênh Mettler Toledo RAININ L-10MLXLS là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 1-10 ml Mettler Toledo RAININ SL-10MLPL Model: SL-10MLPL (Mã hàng: 30231224) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Micropipet cơ 1 kênh Mettler Toledo RAININ SL-10MLPL là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 1-10 ml Mettler Toledo RAININ SL-10MLXLS Model: SL-10MLXLS (Mã hàng: 17011795) Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Micropipet cơ 1 kênh Mettler Toledo RAININ SL-10MLXLS là loại pipet đơn kênh có thể thay đổi thể tích hút, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO [...]

Rated 0 out of 5

Micropipet cơ 1 kênh 10 ml AHN Pipet4u Pro Model: Pipet4u Pro (Mã hàng: 8-016-20-9) Hãng: AHN Biotechnologie – Đức Micropipet cơ 1 kênh AHN Pipet4u Pro là loại pipet đơn kênh có thể tích hút cố định, được sản xuất phù hợp dùng trong IVD với tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 8655, [...]

error: Content is protected !!