Máy ly tâm

Thiết bị Y tế Máy ly tâm

Hiển thị 1–12 trong 22 sản phẩm

Hiển thị 1–12 trong 22 sản phẩm

Hiển thị:
Thương hiệu
Rated 0 out of 5

Máy ly tâm Hematocrit HERMLE Z 207 H Model: Z 207 H Hãng: HERMLE Labortechnik – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hematocrit Hermle Z 207 H phù hợp dùng trong xét nghiệm y tế. Công suất tối đa: [...]

Máy ly tâm thường

Máy ly tâm HERMLE Z 167 M

Rated 0 out of 5

Máy ly tâm HERMLE Z 167 M Model: Z 167 M Hãng: HERMLE Labortechnik – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 167 M phù hợp dùng trong phòng thí nghiệm, xét nghiệm y tế, … Công suất [...]

Máy ly tâm thường

Máy ly tâm HERMLE Z 206 A

Rated 0 out of 5

Máy ly tâm HERMLE Z 206 A Model: Z 206 A Hãng: HERMLE Labortechnik – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 206 A được sản xuất theo quy định an toàn quốc tế như IEC 61010. Công [...]

Máy ly tâm thường

Máy ly tâm HERMLE Z 207 A

Rated 0 out of 5

Máy ly tâm HERMLE Z 207 A Model: Z 207 A Hãng: HERMLE Labortechnik – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 207 A phù hợp dùng trong phòng thí nghiệm, xét nghiệm y tế,… Công suất tối [...]

Máy ly tâm thường

Máy ly tâm HERMLE Z 207 M

Rated 0 out of 5

Máy ly tâm HERMLE Z 207 M Model: Z 207 M Hãng: HERMLE Labortechnik – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 207 M phù hợp dùng trong phòng thí nghiệm, xét nghiệm y tế,… Công suất tối [...]

Máy ly tâm thường

Máy ly tâm HERMLE Z 216 M

Rated 0 out of 5

Máy ly tâm HERMLE Z 216 M Model: Z 216 M Hãng: HERMLE Labortechnik – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 216 M được sản xuất theo quy định an toàn quốc tế như IEC 61010. Máy [...]

Máy ly tâm thường

Máy ly tâm HERMLE Z 287 A

Rated 0 out of 5

Máy ly tâm HERMLE Z 287 A Model: Z 287 A Hãng: HERMLE Labortechnik – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 287 A được sản xuất theo quy định an toàn quốc tế như IEC 61010. Công [...]

Máy ly tâm thường

Máy ly tâm HERMLE Z 306

Rated 0 out of 5

Máy ly tâm HERMLE Z 306 Model: Z 306 Hãng: HERMLE Labortechnik – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 306 được sản xuất theo quy định an toàn quốc tế như IEC 61010. Công suất tối đa [...]

Máy ly tâm thường

Máy ly tâm HERMLE Z 307

Rated 0 out of 5

Máy ly tâm HERMLE Z 307 Model: Z 307 Hãng: HERMLE Labortechnik – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 230000641/PCBA-HCM ngày 01/06/2023 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 307 phù hợp dùng trong phòng thí nghiệm, xét nghiệm y tế,… Máy dùng được với nhiều [...]

Máy ly tâm thường

Máy ly tâm HERMLE Z 326

Rated 0 out of 5

Máy ly tâm HERMLE Z 326 Model: Z 326 Hãng: HERMLE Labortechnik – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 326 được sản xuất theo quy định an toàn quốc tế như IEC 61010. Công suất tối đa [...]

Máy ly tâm thường

Máy ly tâm HERMLE Z 327

Rated 0 out of 5

Máy ly tâm HERMLE Z 327 Model: Z 327 Hãng: HERMLE Labortechnik – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 230000641/PCBA-HCM ngày 01/06/2023 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 327 phù hợp dùng trong phòng thí nghiệm, xét nghiệm y tế,… Máy dùng được với nhiều [...]

Máy ly tâm thường

Máy ly tâm HERMLE Z 366

Rated 0 out of 5

Máy ly tâm HERMLE Z 366 Model: Z 366 Hãng: HERMLE Labortechnik – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 366 được sản xuất theo quy định an toàn quốc tế như IEC 61010. Công suất tối đa [...]

error: Content is protected !!