Máy ly tâm thường

Thiết bị Y tế Máy ly tâm Máy ly tâm thường

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Hiển thị:
Thương hiệu
Được xếp hạng 0 5 sao

Máy ly tâm HERMLE Z 167 M Model: Z 167 M Hãng: HERMLE – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 167 M phù hợp dùng trong phòng thí nghiệm, xét nghiệm y tế, … Công suất tối [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Máy ly tâm HERMLE Z 206 A Model: Z 206 A Hãng: HERMLE – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 206 A được sản xuất theo quy định an toàn quốc tế như IEC 61010. Công suất [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Máy ly tâm HERMLE Z 207 A Model: Z 207 A Hãng: HERMLE – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 207 A phù hợp dùng trong phòng thí nghiệm, xét nghiệm y tế,… Công suất tối đa: [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Máy ly tâm HERMLE Z 207 M Model: Z 207 M Hãng: HERMLE – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 207 M phù hợp dùng trong phòng thí nghiệm, xét nghiệm y tế,… Công suất tối đa: [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Máy ly tâm HERMLE Z 216 M Model: Z 216 M Hãng: HERMLE – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Máy ly tâm Hermle Z 216 M được sản xuất theo quy định an toàn quốc tế như IEC 61010. Máy có thiết kế [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Máy ly tâm HERMLE Z 287 A Model: Z 287 A Hãng: HERMLE – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 287 A được sản xuất theo quy định an toàn quốc tế như IEC 61010. Công suất [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Máy ly tâm HERMLE Z 306 Model: Z 306 Hãng: HERMLE – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 306 được sản xuất theo quy định an toàn quốc tế như IEC 61010. Công suất tối đa của [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Máy ly tâm HERMLE Z 326 Model: Z 326 Hãng: HERMLE – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 326 được sản xuất theo quy định an toàn quốc tế như IEC 61010. Công suất tối đa của [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Máy ly tâm HERMLE Z 366 Model: Z 366 Hãng: HERMLE – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 366 được sản xuất theo quy định an toàn quốc tế như IEC 61010. Công suất tối đa của [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Máy ly tâm HERMLE Z 446 Model: Z 446 Hãng: HERMLE – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000484/PCBA-HCM ngày 08/03/2022 Đặc điểm: Máy ly tâm Hermle Z 446 được sản xuất theo quy định an toàn quốc tế như IEC 61010. Công suất tối đa của [...]

error: Content is protected !!