Tủ lạnh âm sâu - Tủ đông bảo quản huyết tương

Thiết bị Y tế Tủ lạnh âm sâu - Tủ đông bảo quản huyết tương

Hiển thị tất cả 9 sản phẩm

Hiển thị tất cả 9 sản phẩm

Hiển thị:
Thương hiệu

Tủ lạnh âm sâu - Tủ đông bảo quản huyết tương

Tủ đông trữ huyết tương 170 lít KIRSCH Froster BL 178 Pro-Active

Rated 0 out of 5

Tủ đông trữ huyết tương 170 lít KIRSCH Froster BL 178 Pro-Active Model: Froster BL 178 Pro-Active Hãng: Philipp KIRSCH – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000300/PCBB-BYT ngày 06/01/2022 Đặc điểm: Tủ đông trữ huyết tương KIRSCH Froster BL 178 Pro-Active chuyên dụng dùng trong [...]

Tủ lạnh âm sâu - Tủ đông bảo quản huyết tương

Tủ đông trữ huyết tương 170 lít KIRSCH Froster BL 180 Pro-Active

Rated 0 out of 5

Tủ đông trữ huyết tương 170 lít KIRSCH Froster BL 180 Pro-Active Model: Froster BL 180 Pro-Active Hãng: Philipp KIRSCH – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000300/PCBB-BYT ngày 06/01/2022 Đặc điểm: Tủ đông trữ huyết tương KIRSCH Froster BL 180 Pro-Active chuyên dụng dùng trong [...]

Tủ lạnh âm sâu - Tủ đông bảo quản huyết tương

Tủ đông trữ huyết tương 300 lít KIRSCH Froster BL 330 Pro-Active

Rated 0 out of 5

Tủ đông trữ huyết tương 300 lít KIRSCH Froster BL 330 Pro-Active Model: Froster BL 330 Pro-Active Hãng: Philipp KIRSCH – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000300/PCBB-BYT ngày 06/01/2022 Đặc điểm: Tủ đông trữ huyết tương KIRSCH Froster BL 330 Pro-Active chuyên dụng dùng trong [...]

Tủ lạnh âm sâu - Tủ đông bảo quản huyết tương

Tủ đông trữ huyết tương 300 lít KIRSCH Froster BL 330 Ultimate

Rated 0 out of 5

Tủ đông trữ huyết tương 300 lít KIRSCH Froster BL 330 Ultimate Model: Froster BL 330 Ultimate Hãng: Philipp KIRSCH – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000300/PCBB-BYT ngày 06/01/2022 Đặc điểm: Tủ đông trữ huyết tương KIRSCH Froster BL 330 Ultimate chuyên dụng dùng trong [...]

Tủ lạnh âm sâu - Tủ đông bảo quản huyết tương

Tủ đông trữ huyết tương 500 lít KIRSCH Froster BL 530 Pro-Active

Rated 0 out of 5

Tủ đông trữ huyết tương 500 lít KIRSCH Froster BL 530 Pro-Active Model: Froster BL 530 Pro-Active Hãng: Philipp KIRSCH – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000300/PCBB-BYT ngày 06/01/2022 Đặc điểm: Tủ đông trữ huyết tương KIRSCH Froster BL 530 Pro-Active chuyên dụng dùng trong [...]

Tủ lạnh âm sâu - Tủ đông bảo quản huyết tương

Tủ đông trữ huyết tương 500 lít KIRSCH Froster BL 530 Ultimate

Rated 0 out of 5

Tủ đông trữ huyết tương 500 lít KIRSCH Froster BL 530 Ultimate Model: Froster BL 530 Ultimate Hãng: Philipp KIRSCH – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000300/PCBB-BYT ngày 06/01/2022 Đặc điểm: Tủ đông trữ huyết tương KIRSCH Froster BL 530 Ultimate chuyên dụng dùng trong [...]

Tủ lạnh âm sâu - Tủ đông bảo quản huyết tương

Tủ đông trữ huyết tương 650 lít KIRSCH Froster BL 650 Pro-Active

Rated 0 out of 5

Tủ đông trữ huyết tương 650 lít KIRSCH Froster BL 650 Pro-Active Model: Froster BL 650 Pro-Active Hãng: Philipp KIRSCH – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000300/PCBB-BYT ngày 06/01/2022 Đặc điểm: Tủ đông trữ huyết tương KIRSCH Froster BL 650 Pro-Active chuyên dụng dùng trong [...]

Tủ lạnh âm sâu - Tủ đông bảo quản huyết tương

Tủ đông trữ huyết tương 700 lít KIRSCH Froster BL 730 Pro-Active

Rated 0 out of 5

Tủ đông trữ huyết tương 700 lít KIRSCH Froster BL 730 Pro-Active Model: Froster BL 730 Pro-Active Hãng: Philipp KIRSCH – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000300/PCBB-BYT ngày 06/01/2022 Đặc điểm: Tủ đông trữ huyết tương KIRSCH Froster BL 730 Pro-Active chuyên dụng dùng trong [...]

Tủ lạnh âm sâu - Tủ đông bảo quản huyết tương

Tủ đông trữ huyết tương 700 lít KIRSCH Froster BL 730 Ultimate

Rated 0 out of 5

Tủ đông trữ huyết tương 700 lít KIRSCH Froster BL 730 Ultimate Model: Froster BL 730 Ultimate Hãng: Philipp KIRSCH – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000300/PCBB-BYT ngày 06/01/2022 Đặc điểm: Tủ đông trữ huyết tương KIRSCH Froster BL 730 Ultimate chuyên dụng dùng trong [...]

error: Content is protected !!