Tủ lạnh bảo quản máu

Thiết bị Y tế Tủ lạnh bảo quản máu

Hiển thị tất cả 8 sản phẩm

Hiển thị tất cả 8 sản phẩm

Hiển thị:
Thương hiệu
Rated 0 out of 5

Tủ lạnh trữ máu 170 lít KIRSCH BL 176 Pro-Active Model: BL 176 Pro-Active Hãng: Philipp KIRSCH – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000304/PCBB-BYT ngày 06/01/2022 Đặc điểm: Tủ lạnh trữ máu KIRSCH BL 176 Pro-Active chuyên dụng dùng trong y tế. Dung tích tổng: [...]

Rated 0 out of 5

Tủ lạnh trữ máu 280 lít KIRSCH BL 300 Pro-Active Model: BL 300 Pro-Active                                                                Hãng: Philipp KIRSCH – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu [...]

Rated 0 out of 5

Tủ lạnh trữ máu 280 lít KIRSCH BL 300 Ultimate Model: BL 300 Ultimate Hãng: Philipp KIRSCH – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000304/PCBB-BYT ngày 06/01/2022 Đặc điểm: Tủ lạnh trữ máu KIRSCH BL 300 Ultimate chuyên dụng dùng trong y tế. Dung tích tổng: [...]

Rated 0 out of 5

Tủ lạnh trữ máu 500 lít KIRSCH BL 520 Pro-Active Model: BL 520 Pro-Active Hãng: Philipp KIRSCH – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000304/PCBB-BYT ngày 06/01/2022 Đặc điểm: Tủ lạnh trữ máu KIRSCH BL 520 Pro-Active chuyên dụng dùng trong y tế. Dung tích tổng: [...]

Rated 0 out of 5

Tủ lạnh trữ máu 500 lít KIRSCH BL 520 Ultimate Model: BL 520 Ultimate Hãng: Philipp KIRSCH – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000304/PCBB-BYT ngày 06/01/2022 Đặc điểm: Tủ lạnh trữ máu KIRSCH BL 520 Ultimate chuyên dụng dùng trong y tế. Dung tích tổng: [...]

Rated 0 out of 5

Tủ lạnh trữ máu 700 lít KIRSCH BL 720 Pro-Active Model: BL 720 Pro-Active Hãng: Philipp KIRSCH – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000304/PCBB-BYT ngày 06/01/2022 Đặc điểm: Tủ lạnh trữ máu KIRSCH BL 720 Pro-Active chuyên dụng dùng trong y tế. Dung tích tổng: [...]

Rated 0 out of 5

Tủ lạnh trữ máu 700 lít KIRSCH BL 720 Ultimate Model: BL 720 Ultimate Hãng: Philipp KIRSCH – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000304/PCBB-BYT ngày 06/01/2022 Đặc điểm: Tủ lạnh trữ máu KIRSCH BL 720 Ultimate chuyên dụng dùng trong y tế. Dung tích tổng: [...]

Rated 0 out of 5

Tủ lạnh trữ máu 95 lít KIRSCH BL 100 Pro-Active Model: BL 100 Pro-Active Hãng: Philipp KIRSCH – Đức Xuất xứ: Đức Số lưu hành sản phẩm (theo quy định Bộ Y tế): 220000304/PCBB-BYT ngày 06/01/2022 Đặc điểm: Tủ lạnh trữ máu KIRSCH BL 100 Pro-Active chuyên dụng dùng trong y tế. Dung tích tổng: [...]

error: Content is protected !!