Vật tư tiêu hao

Vật tư tiêu hao

Hiển thị 1–12 trong 46 sản phẩm

Hiển thị 1–12 trong 46 sản phẩm

Hiển thị:
Thương hiệu
Rated 0 out of 5

Đầu tip HRC có lọc 10 ul Mettler Toledo RAININ 30374660 (HRC-UNV-C-10ul-/F-960/10) Mã hàng: 30374660 Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Đặc điểm: Đầu tip HRC có lọc 10 ul Mettler Toledo RAININ 30374660 (HRC-UNV-C-10ul-/F-960/10) là dòng tip lọc phổ thông, phù hợp dùng cho micropipet dòng SL của hãng Rainin hoặc micropipet của các [...]

Rated 0 out of 5

Đầu tip HRC có lọc 100 ul Mettler Toledo RAININ 30537521 (HRC UNV 100ul F 960C/10) Mã hàng: 30537521 Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Đặc điểm: Đầu tip HRC có lọc 100 ul Mettler Toledo RAININ 30537521 (HRC UNV 100ul F 960C/10) là dòng tip lọc phổ thông, phù hợp dùng cho micropipet dòng SL [...]

Rated 0 out of 5

Đầu tip HRC có lọc 1000 ul Mettler Toledo RAININ 30537523 (HRC UNV 1000ul F 768C/8) Mã hàng: 30537523 Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Đặc điểm: Đầu tip HRC có lọc 1000 ul Mettler Toledo RAININ 30537523 (HRC UNV 1000ul F 768C/8) là dòng tip lọc phổ thông, phù hợp dùng cho micropipet dòng SL [...]

Rated 0 out of 5

Đầu tip HRC có lọc 200 ul Mettler Toledo RAININ 30537522 (HRC UNV 200ul F 960C/10) Mã hàng: 30537522 Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Đặc điểm: Đầu tip HRC có lọc 200 ul Mettler Toledo RAININ 30537522 (HRC UNV 200ul F 960C/10) là dòng tip lọc phổ thông, phù hợp dùng cho micropipet dòng SL [...]

Rated 0 out of 5

Đầu tip HRC loại dài có lọc 10 ul Mettler Toledo RAININ 30537527 (HRC UNV 10ul FX 960C/10) Mã hàng: 30537527 Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Đặc điểm: Đầu tip HRC loại dài có lọc 10 ul Mettler Toledo RAININ 30537527 (HRC UNV 10ul FX 960C/10) là dòng tip lọc phổ thông, phù hợp dùng [...]

Rated 0 out of 5

Đầu tip LTS 10 ml Mettler Toledo RAININ 17001119 (RC-L10ML) Mã hàng: 17001119 Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Đặc điểm: Đầu tip LTS 10 ml Mettler Toledo RAININ 17001119 (RC-L10ML) phù hợp dùng cho micropipet sử dụng công nghệ Lite Touch System (LTS) đặc trưng của hãng Rainin. Đầu tip 100% không chứa DNA, [...]

Rated 0 out of 5

Đầu tip LTS 10 ml tiệt trùng Mettler Toledo RAININ 17005940 (RC-L10MLS) Mã hàng: 17005940 Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Đặc điểm: Đầu tip LTS 10 ml  tiệt trùng Mettler Toledo RAININ 17005940 (RC-L10MLS) phù hợp dùng cho micropipet sử dụng công nghệ Lite Touch System (LTS) đặc trưng của hãng Rainin. Đầu tip [...]

Rated 0 out of 5

Đầu tip LTS 10 ul RT-LTS-A-10ul-960/10 Mettler Toledo RAININ 30389200 Mã hàng: 30389200 Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Đặc điểm: Đầu tip LTS 10 ul RT-LTS-A-10ul-960/10 Mettler Toledo RAININ 30389200 phù hợp dùng cho micropipet thể tích hút đến 2 ul, 10 ul và 20 ul sử dụng công nghệ Lite Touch System (LTS) đặc [...]

Rated 0 out of 5

Đầu tip LTS 10 ul/ 20 ul RC-L10 Mettler Toledo RAININ 17000504 _ 17001128 Mã hàng: 17000504 ; 17001128 Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Đặc điểm: Đầu tip LTS 10 ul / 20 ul RC-L10 Mettler Toledo RAININ 17000504 ; 17001128 phù hợp dùng cho micropipet thể tích hút đến 2 ul, 10 ul [...]

Rated 0 out of 5

Đầu tip LTS 1000 ul RC-L1000 Mettler Toledo RAININ 17000498 _ 17001129 Mã hàng: 17000498 ; 17001129 Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Đặc điểm: Đầu tip LTS 1000 ul RC-L1000 Mettler Toledo RAININ 17000498 ; 17001129 phù hợp dùng cho micropipet sử dụng công nghệ Lite Touch System (LTS) đặc trưng của hãng Rainin. Đầu tip [...]

Rated 0 out of 5

Đầu tip LTS 1000 ul RT-LTS-A-1000ul-768/8 Mettler Toledo RAININ 30389211 Mã hàng: 30389211 Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Đặc điểm: Đầu tip LTS 1000 ul RT-LTS-A-1000ul-768/8 Mettler Toledo RAININ 30389211 phù hợp dùng cho micropipet sử dụng công nghệ Lite Touch System (LTS) đặc trưng của hãng Rainin. Đầu tip 100% không chứa DNA, DNAse, [...]

Rated 0 out of 5

Đầu tip LTS 1200 ul Mettler Toledo RAININ 17006324 (RC-L1200) Mã hàng: 17006324 Hãng: Mettler Toledo RAININ – Mỹ Đặc điểm: Đầu tip LTS 1200 ul Mettler Toledo RAININ 17006324 (RC-L1200) phù hợp dùng cho micropipet sử dụng công nghệ Lite Touch System (LTS) đặc trưng của hãng Rainin. Đầu tip 100% không chứa DNA, [...]

error: Content is protected !!