Micropipet cơ

Thiết bị Thí nghiệm Dụng cụ hút mẫu định lượng Micropipet Micropipet cơ

Hiển thị 1–12 của 49 kết quả

Hiển thị 1–12 của 49 kết quả

Hiển thị:
Thương hiệu

Dụng cụ hút mẫu định lượng

Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2 ul METTLER TOLEDO RAININ L-2PL

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2 ul METTLER TOLEDO RAININ L-2PL Model: L-2PL (Mã hàng: 30231225) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.1 – 2 ul. Bước tăng cài đặt: 0.002 ul. Sử dụng đầu tip LTS chính hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ, cho lực ấn và đẩy đầu tip rất nhẹ, [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2 ul METTLER TOLEDO RAININ L-2XLS+ Model: L-2XLS+ (Mã hàng: 17014393) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.1 – 2 ul. Bước tăng cài đặt: 0.002 ul. Sử dụng đầu tip LTS chính hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ, cho lực ấn và đẩy đầu tip rất nhẹ, [...]

Dụng cụ hút mẫu định lượng

Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2 ul METTLER TOLEDO RAININ SL-2PL

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2 ul METTLER TOLEDO RAININ SL-2PL Model: SL-2PL (Mã hàng: 30231217) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.1 – 2 ul. Bước tăng cài đặt: 0.002 ul. Sử dụng đầu tip phổ thông của hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ hoặc các hãng vật tư phổ biến trên [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.1-2 ul METTLER TOLEDO RAININ SL-2XLS+ Model: SL-2XLS+ (Mã hàng: 17014413) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.1 – 2 ul. Bước tăng cài đặt: 0.002 ul. Sử dụng đầu tip phổ thông của hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ hoặc các hãng vật tư phổ biến trên [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-10 ul METTLER TOLEDO RAININ L-10PL Model: L-10PL (Mã hàng: 30231226) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.5 – 10 ul. Bước tăng cài đặt: 0.02 ul. Sử dụng đầu tip LTS chính hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ. cho lực ấn và đẩy đầu tip rất nhẹ, [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-10 ul METTLER TOLEDO RAININ L-10XLS+ Model: L-10XLS+ (Mã hàng: 17014388) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.5 – 10 ul. Bước tăng cài đặt: 0.02 ul. Sử dụng đầu tip LTS chính hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ cho lực ấn và đẩy đầu tip rất nhẹ, [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-10 ul METTLER TOLEDO RAININ SL-10PL Model: SL-10PL (Mã hàng: 30231218) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.5 – 10 ul. Bước tăng cài đặt: 0.02 ul. Sử dụng đầu tip phổ thông của hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ hoặc các hãng vật tư phổ biến trên [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-10 ul METTLER TOLEDO RAININ SL-10XLS+ Model: SL-10XLS+ (Mã hàng: 17014409) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.5 – 10 ul. Bước tăng cài đặt: 0.02 ul. Sử dụng đầu tip phổ thông của hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ hoặc các hãng vật tư phổ biến trên [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-5 ml METTLER TOLEDO RAININ L-5000PL Model: L-5000PL (Mã hàng: 30231231) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.5 – 5 ml. Bước tăng cài đặt: 5 ul. Sử dụng đầu tip LTS chính hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ, cho lực ấn và đẩy đầu tip rất nhẹ, [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-5 ml METTLER TOLEDO RAININ L-5000XLS Model: L-5000XLS (Mã hàng: 17011790) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.5 – 5 ml. Bước tăng cài đặt: 5 ul. Sử dụng đầu tip LTS chính hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ, cho lực ấn và đẩy đầu tip rất nhẹ, [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-5 ml METTLER TOLEDO RAININ SL-5000PL Model: SL-5000PL (Mã hàng: 30231223) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.5 – 5 ml. Bước tăng cài đặt: 5 ul. Sử dụng đầu tip phổ thông của hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ hoặc các hãng vật tư phổ biến trên [...]

Được xếp hạng 0 5 sao

Micropipet cơ 1 kênh 0.5-5 ml METTLER TOLEDO RAININ SL-5000XLS Model: SL-5000XLS (Mã hàng: 17011801) Hãng: METTLER TOLEDO RAININ – Mỹ Thể tích hút: 0.5 – 5 ml. Bước tăng cài đặt: 5 ul. Sử dụng đầu tip phổ thông của hãng Mettler Toledo Rainin – Mỹ hoặc các hãng vật tư phổ biến trên [...]

error: Content is protected !!